Raad van Kerken roept kerken op om vredestichters te zijn

Plenaire Raad, 9 februari 2022
De Raad geeft uitdrukking aan haar verbondenheid met het Oekraïense volk, de slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die huis en haard hebben moeten achterlaten.

Al bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken – in 1948 in Amsterdam – verklaarden de kerken dat ‘oorlog tegen de wil van God’ is. De afgelopen jaren groeide het besef dat we als mens geroepen zijn om te werken aan ‘rechtvaardige vrede’.

Meer lezen

Bidden én actievoeren voor de slachtoffers in Oekraïne

Maria in de kunst
‘Vandaag is een bijzondere dag, maar we leven ook in bijzondere, om niet te zeggen bizarre tijden;heen en weer geslingerd tussen boosheid, machteloosheid en hoop op een oplossing.' Zo opende de 449e vergadering van de Raad van Kerken.

Meer lezen

Wereldraad schrijft patriarch Kyrill: 'Verhef uw stem!'

Oproep aan patriarch Kyrill
De Wereldraad van Kerken heeft, op Aswoensdag, patriarch Kyrill van Moskou, leider van de Russisch-orthodoxe kerk, verzocht als mediator op te treden en zo een einde te maken aan de oorlog en het daaraan gepaarde immense leed.

Meer lezen

Solidariteitsbezoek Raad van kerken
aan kerken en hulporganisaties in Griekenland

Plenaire Raad, 9 februari 2022
Van zondag 13 tot en met vrijdag 18 maart bezoekt een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Griekenland.

Het bezoek is een teken van bemoediging in een land waar de steun aan vluchtelingen sterk onder druk staat. De reis, die eerst in januari stond gepland maar in verband met corona werd uitgesteld, is een signaal voor Nederland om meer te doen en zich ook hier solidair te tonen.

Meer lezen

Klimaatwandeling
Amsterdam

Tent of Nations
Tussen Goede Vrijdag en Paasochtend is het stil. We treuren over lijden en dood, wachten af, en verlangen ondanks alles naar een nieuw begin. Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om anderen te ontmoeten.

Meer lezen

Dagconferentie Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

Tabitha van Krimpen
Zorg voor de aarde: hoe doe je dat in jouw gemeente of parochie? Op deze dagconferentie in Hellendoorn klinkt het ecologisch debat vanuit de joodse en de christelijke traditie.

Meer lezen

Afscheid
van Beppie van Laar

Hoe mijn God veranderde
Op 1 maart is Beppie van Laar, secretaresse van de Raad, met vervroegd pensioen gegaan. Beppie was 41 jaar in dienst van de Raad en vierde vorig jaar haar 40-jarig jubileum.

Meer lezen

Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt coördinator

Vacature
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een Coördinator. De vacature ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers. Het betreft een nieuwe functie.

Meer lezen
facebook twitter