Prof. dr. Peter Nissen houdt Oecumenelezing 2022

Peter Nissen 2015web
Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die zomer 2022 plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. De lezing wordt gehouden op 14 januari 2022, 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Prof. dr. Peter Nissen zal in deze Oecumenelezing ingaan op de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats met jong-volwassenen uit verschillende kerken en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een hapje en drankje. Toegangsprijs €12,50. Studenten gratis.

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in een Nederlandse vertaling beschikbaar, gevolgd door een korte gesprekshandleiding, in de reeks Oecumenische Bezinning, nr. 68. Ontvangers van deze reeks vinden de uitgave half november in de brievenbus. De uitgave is ook als download beschikbaar.

Meer lezen

Vluchtelingenwerkdag

Shutterstock 1984903799 [Converted]
Werkdag van de werkgroep Vluchtelingen op 20 november in de Bergkerk in Amersfoort met als doel de situatie onder de aandacht te brengen van ongedocumenteerden. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Naast het programma is er ruimte voor ontmoeting. Sprekers: Linda Polman, onderzoeksjournaliste, en Derk Stegeman, directeur Stek, Den Haag. In de middag: workshops en een paneldiscussie.

Meer lezen

Koning ontvangt NBV21

OverhandigingNBV21
'Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk’, aldus Rieuwerd Buitenwerf van het NBG bij de overhandiging van de NBV21 aan Koning Willem-Alexander. NBG-voorzitter ds. Karin van den Broeke gaf een Bijbel aan 12 representanten van kerken en geloofsgemeenschappen, waaronder ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad.Meer lezen

Viering 'Geef de aarde door'

Geefdeaardedoor
Op 6 november vindt in de Westerkerk in Amsterdam voorafgaand aan de grote klimaatdemonstratie een viering plaats, met als thema: Geef de aarde door – in ‘s hemelsnaam! Aanvang viering 11.30 uur, demonstratie (vanaf de Dam) 13.00 uur.

Meer lezen

Een oproep aan COP26

PhotoByMarceloSchneider 190974
Op 4 oktober jl. riepen wetenschappers en vertegenwoordigers van wereldreligies op tot een intensivering van de maatregelen ter bescherming van het klimaat. Van de oproep is een voorlopige Nederlandse vertaling gemaakt.

Meer lezen

Materiaal bestellen Week van gebed

Beeldenlogowebsite
Veel kerken beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Voor liturgische commissies is het voorbereidingsboekje voor viering en gebed beschikbaar. Ook ander materiaal kan besteld worden: posters, gebedskaartjes, en het boekje met de acht dagen (reflecties en gebedspunten).

Ga naar de webshop / Lees meer

Herdenking omgekomen vluchtelingen

Dead Refugee Child On Greek Island
Om stil te staan bij de vele vluchtelingen die op weg naar Europa zijn omgekomen, op de Middellandse Zee of elders, heeft Kerk in Actie liturgiesuggesties gemaakt. Deze kunt u verwerken in de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar of op een ander moment.Liturgiesuggesties aanvragen
facebook twitter