De werken van barmhartigheid

Barmhartigheidghislainehoward
Deze week verschijnt de brochure 'De werken van barmhartigheid', nr. 66 in de reeks Oecumenische Bezinning. Met onder andere 16 bijdragen van de kerkelijke afgevaardigden in de Raad en een kunsthistorische beschouwing van drs. Désirée Krikhaar.

Meer lezen

Raad spreekt over christenvervolging

Jos Douma Foto Twitter Jos Douma
Jos Douma, speciaal gezant voor religie en levensbeschouwing, was te gast in de Raadsvergadering van 14 april. Hij sprak over vrijheid van religie en levensovertuiging. Wereldwijd worden mensen om hun religie buitengesloten, onderdrukt, uitgebuit of gedood.

Meer lezen

Doe mee met Wereldvluchtelingendag

The Living Conditions For The Migrants At Lesvos
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Sta op 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd die op de vlucht zijn. Kerk in Actie biedt liturgiesuggesties aan en een actie om vluchtelingen in je omgeving te verrassen. Of organiseer een wake.

Meer lezen

20 jaar Charta Oecumenica

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Charta Oecumenica gaven de voorzitters van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) een gezamenlijke verklaring uit. De boodschap van de Charta heeft bijdragen en nieuwe kracht gegeven aan groei en verandering.

Meer lezen

Kerkengids Amsterdam

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming van een gids met christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Deze gids is nu online te raadplegen. Dit initiatief van de Amsterdamse Raad van Kerken zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere lokale en provinciale raden van kerken.

Meer lezen

Kerkdiensten: voorzichtige versoepeling

Kerkdiensten: een eerste stap mogelijk
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in een bericht aan de aangesloten kerkgenootschappen gemeld dat een voorzichtige versoepeling van kerkdiensten en vieringen mogelijk is. Dit gebeurde in overleg met minister Grapperhaus.

Meer lezen

Presentatie 'Rainbow Index'

In het kader van de Conferentie Europees Forum van christelijke LHBTI-groepen wordt op 8 mei de zogeheten 'Rainbow Index' gepresenteerd, een inclusiviteitsindex van alle mainstream kerken in Europa. De index is ontwikkeld in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit en wordt gepresenteerd door dr. Heleen Zorgdrager.

Meer lezen en aanmelden

Het verhaal van Europa

Op vrijdag 7 mei houdt drs. Stefan Waanders in het kader van Europadag een lezing waarin hij zijn hoorders uitdaagt het oude verhaal van Europa nieuw te ontdekken. Want zonder een 'Groot Verhaal' blijft de marktwerking van de Europese Unie een lege huls. Daarnaast twee coreferaten waarin de betekenis van Europa vanuit levensbeschouwelijke oriëntaties wordt verkend.

Meer lezen en aanmelden
facebook twitter