Het slavernijverleden en de kerken

Placeholder 16|9
Over enkele dagen wil de Nederlandse regering officieel excuses aanbieden voor de verantwoordelijkheid van Nederland voor de slavernij vanaf de 17e tot diep in de 19e eeuw. De aandacht richt zich nu met name op Suriname en Caribisch Nederland, maar heeft ook betrekking op voormalig Nederlands Oost-Indië en op de koloniale aanwezigheid van Nederland in (Zuid) Afrika en Azië.

Ook de Raad van Kerken in Nederland en verschillende van zijn lidkerken houden zich intensief bezig met de vragen rond de verwerking van het Nederlandse slavernijverleden.


Meer lezen

Europese assemblee: stewards gevraagd

Placeholder 16|9
Met het thema ‘Under God’s blessing, shaping the future’, vindt in juni de internationale assemblee van de European Conference of Churches (CEC) plaats in Tallinn. Jongeren van 18 tot 30 jaar kunnen deze assemblee in Estland, met gratis ‘kost & inwoning’, meemaken als steward.

Meer lezen

Nieuwe CO2-calculator
voor kerken

Placeholder 16|9
Met behulp van de nieuwe tool
'360° carbon' kunnen kerken inzicht krijgen in hun CO2-voetafdruk. Zo is de impact te berekenen op het gebied van energiegebruik, vervoer van en naar de kerk, afval, water en inkoop van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.

Meer lezen

Doen en spreken waarover we niet kunnen zwijgen

Placeholder 16|9
In de Adventsbrief 2022 spreken algemeen secretaris Christien Crouwel en voorzitter Geert van Dartel onze dank uit voor uw betrokkenheid bij ons werk. Die betrokkenheid geeft ons als Raad van Kerken in Nederland de steun en moed om het werk voort te zetten.

Meer lezen

Raad voert overleg over nieuwe asielopvangwet

Placeholder 16|9
Op 22 november 2022 heeft de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland, waarin ook de Raad participeert, een gesprek gevoerd met staats-secretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid over de opvang van asielzoekers in Nederland.

Meer lezen

Week van gebed voor eenheid van christenen

Placeholder 16|9
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 t/m 22 januari 2023.

Meer lezen

15 januari: studiebijeenkomst rituelen

Placeholder 16|9
Wat beleef je als je meedoet in een ritueel? Wat als je zelf een ritueel uitvoert? Wat als je een kerkdienst of viering bijwoont? Wat gaat er dan door je heen? Dit zijn vragen om echt eens over door te praten. Ze zijn belangrijk, want als je niets beleeft, als er niets door je heen gaat, haak je af of stop je met wat je doet.

Meer lezen
TERUGBLIK

Terugblik Inspiratiedag
Werkgroep Vluchtelingen

TerugblikInspiratiedag
Op de inspiratiedag begin november kwamen vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties en initiatieven rond de opvang en begeleiding van vluchtelingen bijeen. Coen van Loon, secretaris van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad, schreef een terugblik. Wat kwam er deze dag allemaal aan de orde?

Meer lezen

Inspirerend CPOE symposium rond Oekraïne

Placeholder 16|9
Het CPOE-symposium ‘De noodhulp voorbij?’ zette het licht op de situatie in Oekraïne. Het voornaamste doel van de dag was bezinning op de rol van de organisaties, actief in en voor Oekraïne. ‘Welke noodhulp is nog vereist, wanneer kunnen we naar de fase van wederopbouw en wat is daarvoor nodig?’

Meer lezen
facebook twitter