Nu beschikbaar: werk- en promotiemateriaal
Week van gebed voor eenheid

Placeholder 16|9
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Dit keer met bijzondere aandacht voor het onrecht van ongelijkheid en racisme. De week vindt plaats van 15 t/m 22 januari.

Iedere dag in de Week van gebed kan er een gebedsbijeenkomst of viering georganiseerd worden. Daarvoor is divers materiaal beschikbaar: gebedsboekjes, een voorbereidings-boekje, gebedskaartjes, posters en bijvoorbeeld een bewerkbare orde van dienst. Dit biedt een goede basis voor het vormgeven van gebed en viering in eigen gemeente of parochie.

Meer lezen

Aan de slag met de Week van gebed voor eenheid

WebinarWeekVanGebed
Ben je enthousiast geworden over de Week van gebed voor eenheid en overweeg je om in eigen woonplaats, gemeente of parochie aan de slag te gaan? Dit webinar biedt veel tips en inspiratie!

Meer lezen

Actuele corona-handreiking voor kerken

1021_InspDagHeader
De rijksoverheid vraagt maatschappelijke sectoren om plannen die sluitingen voorkomen en extra aandacht voor kwetsbare groepen hebben. CIO geeft hieraan invulling voor kerken.

Meer lezen

'Sinds we hier zijn,
leven we weer!'

Placeholder 16|9
De crisisopvang van asielzoekers zorgt voor dynamiek en ongebruikelijke taferelen in kerken. Bij INLIA in Groningen is het ondertussen alle hens aan dek: hier coördineren ze de crisisopvang.

Meer lezen

5 november: Inspiratiedag
Werkgroep Vluchtelingen

1021_InspDagHeader
Een dag vol mooie voorbeelden en inspirerende initiatieven. We gaan na wat de feitelijke situatie van asielzoekers is
en wat er gedaan kan worden om vluchtelingen menswaardig op te vangen.

Meer lezen

Statements 11e Assemblee zetten aan tot actie

Placeholder 16|9
Tijdens de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe kwamen meer dan 4.000 deelnemers bij elkaar. De Assemblee bracht – in negen dagen van ontmoeting, verbinding, vieren én intens overleg – acht statements en andere verklaringen uit waarin bezorgdheid wordt geuit over de belangrijkste uitdagingen in de wereld. Ze zetten aan tot actie vanuit Christus’ liefde.

Meer lezen

Divaligroet
2022

WebinarWeekVanGebed
De contactgroep hindoes-christenen brengt deze divaligroet. Kerken en parochies die actief zijn in een omgeving waar hindoes wonen, kunnen deze groet aan hen overbrengen. Het Divalifeest valt dit jaar op 24 oktober.

Meer lezen

'Thuisgevers' huisvesten
honderden statushouders

WebinarWeekVanGebed
De Protestantse Kerk in Nederland en
de gemeente Kampen verwachten, samen
met kerken en andere maatschappelijke organisaties, veel statushouders een woonplek
te bieden.


Meer lezen
facebook twitter