Voor een solidaire samenleving

Alex Padurariu K0SwnevO Wk Unsplash
De Raad van Kerken steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De Raad roept het Kabinet op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Lokale diaconieën en caritasinstellingen zetten zich al vele jaren in voor mensen in nood en onder waardering voor hun werk moedigt de Raad hen aan om zich daarvoor te blijven inzetten.

Meer lezen

Geef de aarde door - in hemelsnaam

Klimaatmars 2021
Voorafgaande aan de klimaatmars op 6 november in Amsterdam, waaraan circa 40.000 mensen deelnamen, vond in de Westerkerk een interreligieuze klimaatviering plaats. Vijf wereldreligies en het humanisme vertolkten hun gemeenschappelijke boodschap: Wij hebben onze aarde in bruikleen. We hebben iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond, nodig om zorg te dragen voor het behoud van onze aarde en om samen een nieuwe weg in te slaan.

Meer lezen

Bijeenkomst lokale raden van kerken

Melinda Gimpel 5Ne6mMQtIdo Unsplash
De Raad van Kerken in Nederland organiseert op woensdag 15 december een Zoombijeenkomst voor provinciale, regionale en lokale raden van kerken en andere oecumenische verbanden. Zo willen we horen wat er leeft en speelt in de lokale en regionale oecumene. De landelijke Raad vraagt daarbij aan lokale raden aan te geven waarover met graag men de Raad en onderling zou willen spreken spreken.Wilt u deelnemen, stem dan af met uw lokale raad van kerken.

Meer lezen
facebook twitter