Online-bijeenkomst vluchtelingen: 'Houd moed, sta op, Hij roept u!'

FINAL Barry.00 00 56 08.Still001bew
Op 6 maart vindt van 10.00 – 11.30 uur een online-bijeenkomst plaats van de werkgroep Vluchtelingen van Raad van Kerken in Nederland. Thema van de bijeenkomst is: “Houd moed, sta op, Hij roept u!” Tijdens deze bijeenkomst komen de meest actuele thema’s van asielproblematiek in Nederland aan de orde, met bijzondere aandacht voor de positie van ongedocumenteerden in ons land. Aan het programma werken mee de nieuwe voorzitter van de werkgroep Ineke Bakker, Eduard Nazarski, prof. dr. Erik Borgman, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad. Op deze bijeenkomst zal afscheid genomen worden van Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep van 2010 – 2021. Opgeven vóór 1 maart a.s. via rvk@raadvankerken.nl. Begin maart ontvangt u dan een zoomlink.

Meer lezen

Biddag voor gewas en arbeid

Crisisjaaromslagweb
Op woensdag 10 maart, of de zondag die daarop volgt, is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt, met als titel ‘Van crisisjaar naar Jubeljaar’.

Meer lezen

Zinspiratieboom

LdHZINspiratie1
Nu stilteruimtes niet meer toegankelijk zijn en er een grote behoefte bestaat aan een herkenbare plek voor zingeving en inspiratie is de ZINspiratieboom bedacht. Een 'creatieve boom' die op vele manieren kan worden gebruikt en ingezet als een andere manier om 'in contact te komen'.

Meer lezen

Samengeroepen om Vredestichters te zijn

Leeuw2
‘Samengeroepen om Vredestichters te zijn.' Zo luidt de titel van het verslag van de internationale dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference die plaatsvond van 1998 - 2003. Rond de hernieuwde uitgave van dit rapport vond op 20 januari een webinar plaats dat in zijn geheel is terug te zien.

Webinar

VN-verdrag voor verbod op kernwapens

Laurentiu Morariu 41 P0lRHtNA Unsplash
Op vrijdag 22 januari 2021 was het een historische dag: het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens trad in werking. Als 50 landen het verdrag hebben getekend en geratificeerd treedt het verdrag, conform de procedures van de Verenigde Naties, na 90 dagen in werking. Een belangrijke mijlpaal is bereikt.

Meer lezen

'Wij geloven'

De voorzitter van de Raad, Geert van Dartel, besprak het boek 'Wij Geloven' over de geloofsbelijdenis van Nicea / Constantinopel in zes artikelen. Bij deze artikelen zijn nu ook gespreksvragen gemaakt voor gebruik in gesprekskringen en leeravonden in lokale raden van kerken, gemeenten en parochies. Voorlopig zal dat nog op afstand moeten met een webinar.

Meer lezen

Samen eerlijk eten

Over eten en voedselproductie. De website Samen-eerlijk-eten geeft recepten voor Wereldpeulvruchtendag en de Veertigdagentijd. Met een scala aan gerechten gebaseerd op Bijbelverhalen. Leef en eet mee van week tot week op weg naar Pasen, een tocht vanuit de onherbergzame woestijn naar de paastuin van het nieuwe leven.

Meer lezen
facebook twitter