Corona en de kerken

Verscheidene lidkerken van de Raad hebben richtlijnen gegeven hoe om te gaan met het coronavirus. De kerken willen hiermee tegemoet komen aan de vragen die in parochies en gemeenten leven.