Vacature Algemeen secretaris

Wilt u een sleutelrol spelen in de versterking van de oecumenische samenwerking in ons land? Omdat onze huidige secretaris binnenkort vertrekt, zoeken wij als Raad van Kerken in Nederland een inspirerende


Algemeen secretaris (0,8 fte) v/m

In deze veelzijdige functie bent u, in overleg met de aangesloten kerken en organisaties, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het huidige beleid en het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Samen met het bestuur en diverse beraad-, werk- en contactgroepen werkt u aan de bevordering van het oecumenisch gesprek en aan de gezamenlijke inzet van de kerken ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Een parttime secretaresse en communicatiemedewerker ondersteunen u daarbij.

U beschikt over goede bestuurlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden, hebt ruime oecumenische ervaring en bent ambtsdrager in een van de aangesloten kerken, of hebt de mogelijkheid dit te worden.

Een uitgebreide beschrijving van de functie, het bijbehorende profiel en overige informatie, waaronder de visie en missie van de Raad en het beleidsplan 2021-2025, vindt u op www.raadvankerken.nl/algemeensecretaris

Meer lezen
facebook twitter