Ontvang GRATIS Oecumenische Bezinning #71
'Eindelijk vrij? Bijdrage aan bezinning op kerken en slavernij'

Kerken presenteren onderzoek naar armoede aan minister Schouten
Het slavernijverleden was lang een blinde vlek in het collectieve geheugen van de Nederlandse samenleving. Dat is geleidelijk aan het veranderen dankzij de emancipatie van nazaten van slaafgemaakten die er in ons land al jaren met nadruk aandacht voor vragen, historisch onderzoek en een stroom van publicaties in de media.

Deze nieuwste uitgave van Oecumenische Bezinning, nummer 71, beslaat een breed palet van onderwerpen, in vier delen ingeleid en voorzien van gespreksvragen: Slavernij & de Bijbel, Slavernij in Oost en West, in verleden & heden, Interviews & column en Heilzame verwerking.

Aanstaande vrijdag
12 mei:
Oecumenelezing 2023

LOGO PAPAL VISIT SOUTH SUDAN
Met het thema ‘Gods complot: méér dan polarisatie’ is deze lezing (met aansluitend panel-discussie) vrijdag in de Utrechtse Geertekerk actueel en relevant. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Wat reiken de bronnen van ons Geloof hierover aan?

Meer lezen

Herdenkingsdienst
slavernijverleden
30 juni

Afscheid nemen en vooruitzien op Groene Ontmoetingsdag
Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad in het hart van de hoofdstad een herdenkingsdienst gehouden. Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Meer lezen

Symposium: slavernij, doorwerking en bevrijding

Kerken presenteren onderzoek naar armoede aan minister Schouten
Tijdens dit symposium op 1 juni gaat het over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Waren zij een verlengstuk van de koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij?
Meer lezen

Plenaire vergadering Raad: slavernijverleden
en de kerken

In Vrijheid Verbonden: religies en levensbeschouwingen over duurzaamheid
De plenaire vergadering van de Raad besprak 12 april de ontstane commotie over het verslag van de reis naar Israël-Palestina, welke doorwerking het slavernijverleden heeft en hoe te werken aan vertrouwen, wederzijds begrip en heilzame verwerking. Aansluitend deelden vertegenwoordigers van de lidkerken wat de gemeenschappen zoal bezighoudt.

Meer lezen

Koninklijke onderscheiding voor aartspriester Theodoor van der Voort

Koninklijke onderscheiding aartspriester Van der Voort
Als markante en betrokken priester van de Orthodoxe Kerk in Nederland zet Van der Voort zich al decennia met onvoorwaardelijke positiviteit en toewijding in. 'Een betrokken en positief ingestelde priester van de Russisch-orthodoxe Kerk die de oecumenische contacten en samenwerking met andere kerken is toegedaan'

Meer lezen
facebook twitter