11e Assemblee Wereldraad van Kerken in volle gang

Deze dagen vindt in het Duitse Karlsruhe de elfde grote samenkomst van de Wereldraad van Kerken plaats. Alle lidkerken van de Wereldraad zijn er bij elkaar voor gebed, viering, afstemming en verbinding.
WCC 11th Assembly, Karlsruhe, Germany 2022
Een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en andere kerken: meer dan 4.000 deelnemers van over de hele wereld zijn er samen. Deze dagen vormen een unieke gelegenheid voor kerken om hun commitment tot eenheid en gemeenschappelijk getuigenis te verdiepen. Deelnemers beleven er de meest diverse en kleurrijke christelijke bijeenkomst in de wereld.

Lees meer over de assemblee

'Karlsruhe zal een nieuw begin zijn'

Placeholder 16|9
De assemblee start in een realiteit vol uitdagingen. Ook de Wereldraad kan deze niet alleen oplossen. 'Maar als kerken moeten we wel blijven kloppen tot het klopt', stelt Algemeen secretaris Christien Crouwel.

Meer lezen

Beleef het mee:
Livestream Assemblee

Live_0902b
Persconferenties, paneldiscussies, bijbelstudies, vieringen: veel van deze assemblee is mee te maken via de livestream.

Volg de livestream

Lees het mee: blogs Nederlandse afgevaardigden

BlogsArtikelen_WCC-Assembly_0902b
Tijdens de assemblee geven de Nederlandse afgevaardigden hun impressies weer in persoonlijke blogs. Lees de blogs
OVERIG

Wij willen een humaan asielbeleid

Placeholder 16|9
Samen met 13 organisaties die actief zijn op het gebied van noodhulp, mensenrechten en vrede bracht de Raad een verklaring uit met daarin een dringend appel op minister-president en overheid.

Meer lezen

Raad spreekt met VNO-NCW over grondstoffen-schaarste

Schermafbeelding 2022-09-02 om 13.06.44
Jaarlijks is de Raad van Kerken te gast bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dit keer stond de grondstoffen- en energieschaarste centraal, alsook de impact daarvan op de samenleving.

Meer lezen

Landelijke ontmoetingsdag
rooms-katholieke migranten

Placeholder 16|9
RoKaMi (platform voor Rooms-Katholieke Migranten in Nederland) organiseert deze landelijke ontmoetingsdag voor pastores en bestuursleden van rooms-katholieke migrantengemeenschappen in Nederland.

Meer lezen

Wereldkunstenaar
Kees de Kort

Schermafbeelding 2022-09-02 om 13.06.44
In memoriam: hoe De Kort als eerste Nederlandse kunstenaar de Bijbelverhalen illustreerde met moderne twintigste-eeuwse kunst en de kennis van de Bijbel daarmee een grote impuls gaf.

Meer lezen

Stiltekringen starten Vredesweek 2022

Placeholder 16|9
De Vredesweek 2022 start zaterdag 17 september in gezamenlijke stilte. Zo begint de Vredeweek in solidariteit en met aandacht voor slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen die geraakt zijn door oorlog.

Meer lezen

Omzien naar Elkaar Fonds steunt kleinschalige hulp

Placeholder 16|9
Mede gezien de vele lokale kerkelijke hulp-initiatieven biedt Cordaid organisaties, kerkelijke gemeenten en parochies meer mogelijkheden tot financiële ondersteuning bij hulp aan vluchtelingen.

Meer lezen
facebook twitter