Adventsbrief 2022
Doen wat onze hand te doen vindt
& spreken waarover we niet kunnen zwijgen

Raad van Kerken Adventsbrief_2022.indd
Beste vrienden, vriendinnen, abonnees en belangstellenden,

Aan het einde van dit jaar bedanken we u voor uw betrokkenheid bij ons werk. Die betrokkenheid geeft ons als Raad van Kerken in Nederland de steun en moed om ons werk voort te zetten. Ook de wereld-assemblee in Karlsruhe zette ons aan om verder op weg te gaan naar zichtbare eenheid in één geloof en één gemeenschappelijk leven in Christus.

In de Adventsbrief 2022 spreken algemeen secretaris Christien Crouwel en voorzitter Geert van Dartel onze dank nader uit. Én vragen we u om ook financieel bij te dragen aan het werk van de Raad.

Dank u wel!

Als dank voor uw steun geven we u hierbij de mogelijkheid om Oecumenische Bezinning #70 gratis te ontvangen, met als titel ‘Eerste oogst. Reflecties op de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken’. U kunt het nummer via onderstaande button downloaden.
1209_OecBez70_mockup
facebook twitter