Secretaresse
(20 uur per week)

Sabri Tuzcu WunVFNvqhfE Unsplash Lr
Als secretaresse van het bureau van de Raad van Kerken speel je een centrale rol in de interne en externe communicatie van de Raad van Kerken. Je bent aanspreekpunt voor mensen die via mail of telefoon bij de Raad aankloppen. Je bereidt vergaderingen voor van het Moderamen en van de plenaire raad en notuleert vergaderingen. Ook ben je het aanspreekpunt voor werkgroepen en commissies van de Raad. Je organiseert bijeenkomsten van de Raad zoals de Oecumenelezing en bijeenkomsten van werkgroepen. Je bent verantwoordelijk voor het archief en verricht administratieve taken.

Meer informatie over de functie

Medewerker Communicatie (12 uur per week)

Markus Spiske CFQ1ZoVoSpY Unsplash Lr
Als medewerker communicatie speel je een centrale rol in het verzorgen van de externe communicatie van de Raad van Kerken. Je onderhoudt contacten met media en stelt persberichten op. Je zorgt voor het bijhouden van de website, plaatst berichten voorzien van illustraties en stelt de digitale nieuwsbrief samen. Je begeleidt de uitgaven in de reeks Oecumenische Bezinning. Je maakt folders op voor bijeenkomsten. Ook begeleid je de uitgave voor de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid van christenen.

Meer informatie over de functie
facebook twitter