Raad van Kerken - Nieuwsbrief

Logo RVK
Raad van Kerken

Week van gebed 2022: Materiaal bestellen

Beeldenlogowebsite
De Week van gebed voor eenheid van christenen vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Het thema van de komende gebedsweek luidt: 'Licht in het duister'. Christenen uit de hele wereld staan in deze week stil bij de ster van Betlehem. 'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' (Matteüs 2 vers 2)

Kerken en werkgroepen kunnen beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Voor de liturgische commissies van lokale raden van kerken, gemeenten en parochies is het voorbereidingsboekje beschikbaar voor viering en gebed. Daarmee wordt hulp geboden bij het samenstellen en vormgeven van de viering op de eenheidszondag. In het voorbereidingsboekje vindt u een orde van dienst en het materiaal voor de acht dagen van gebed en bezinning.

Webshop

Naast het voorbereidingsboekje voor viering en gebed is er ook een gebedsboekje met alleen de acht dagen, posters in de formaten A2, A3 en A4 en gebedskaartjes. Kijk in onze webshop om te bestellen. Bij € 25,00 en meer vult u een kortingscode (MKQV7DRY) in (de code staat ook in de winkelmand) en betaalt u geen verzendkosten. Het kindermateriaal is eind september beschikbaar.

Materiaal en informatie

De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland hebben een gezamenlijke website www.weekvangebed.nl voor het materiaal, maar ook voor nieuwsberichten en artikelen, het aanmelden van gebedsbijeenkomsten en meer.

Achtergrondinformatie

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. “Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”
facebook twitter