Menselijke waardigheid en mensenrechten

Photo 0 Copy Copy
De Raad en In Vrijheid Verbonden namen het initiatief tot een bijzonder boek, dat als e-book is verschenen: 'Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland.' Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voor mensenrechten of is geloof een aanjager van menswaardigheid?
Deze vraag staat centraal.

Het boek verscheen onder redactie van Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van: Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en Hindoeïsme.

Webshop / Meer lezen

Week van gebed 2022:
Licht in het duister

MissieNederland WvG2022 Poster A4 Draft.indd
Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2022 staan christenen wereldwijd stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Kerken uit het Midden-Oosten kozen dit thema naar aanleiding van Matteüs 2.

“Het thema is toepasselijk in deze tijd", vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien."

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 tot en met 23 januari.

Meer lezen

Nieuwe Bijbelvertaling

Matthijsdejong
In de afgelopen jaren reviseerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Peter Siebe interviewde projectleider Matthijs de Jong over deze verbeterde versie, die in oktober verschijnt: de NBV21. Ook startte de NBG een podcast-serie. De eerste aflevering is nu beschikbaar. Negen gasten gaan in op de betekenis van een Bijbelverhaal of Bijbelboek, bijv. Job, Ruth, Jona, de Bergrede.

Meer lezen / podcast-serie

Walk of Peace

WOP Zwolle Bewoners Werkplaats Dieze
Op 18 september 2021 vindt in Zwolle de Walk op Peace plaats. De wandeling gaat door de wijk Dieze, één van de oudste wijken van de stad. In de wijk is een route van ca. vier km uitgezet waarlangs activiteiten worden georganiseerd. Thema voor dit jaar: 'Op weg naar een inclusieve samenleving.' Ofwel voor de kinderen van de openbare basisschool die ook meedoen: 'Jij hoort er ook bij.' De organisatie is in handen van het Vredesplatform Zwolle.

Meer lezen

Werkdag: Vluchtelingen zonder recht

2021 06 15 Barry Ongedocumenteerd 3
De werkgroep Vluchtelingen organiseert een werkdag op 20 november in de Bergkerk in Amersfoort, een voor velen vertrouwde plek. Doel is de situatie van ongedocumenteerden onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Met medewerking van Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag, en Linda Polman, onderzoeksjournaliste.

Meer lezen

Digitale media: Valse profeet of reddende engel

Reddende Engels
Kerken zijn op zoek naar manieren om mensen digitaal te bereiken. Dat is mogelijk in tijden van de nieuwe media en noodzakelijk in tijden van secularisatie. Bijna alle kerken zenden kerkdiensten via internet uit. Maar kan er niet veel meer? Symposium over de mogelijkheden van de media en de toekomst van de kerk met o.a. René de Reuver en Mirella Klomp. Datum: 4 september in de Fonteinkerk in Amersfoort

Meer lezen
facebook twitter