Raad van Kerken - Nieuwsbrief

Logo RVK
Raad van Kerken

Woorden van Hoop en Troost

Ron Smith 63tBU8et1YY Unsplash
Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit, korte videofilmpjes in het teken van de coronacrisis. In de eerste aflevering spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert daarbij aan de brief van Paulus aan de Romeinen.

Meer lezen en video beluisteren

Organisatie Week van Gebed in coronatijd

WVGsitelogokleur
Wat is de invloed van de coronamaatregelen op de organisatie van de Week van gebed in 2021? Hoe kun je hier mee omgaan? Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 19 november brengen we werkgroepen online bij elkaar om ideeën te delen.

Meer lezen

Bijeenkomst raden van kerken: blik op de toekomst

Monument Direction Arrow Future Message Way 1084654 Pxhere.com
De Raad van Kerken in Nederland organiseert op donderdag 17 december een Zoombijeenkomst voor provinciale, regionale en lokale raden van kerken en andere oecumenische verbanden. Zo willen we horen wat er leeft en speelt in de lokale en regionale oecumene.

Meer lezen

Ongedocumenteerden

De Raad stuurde opnieuw een brief aan de overheid met de dringende oproep de maatschappelijke opvang weer open te stellen en de COA-voorzieningen voort te zetten, ook voor niet-rechthebbende ongedocumenteerden.

Meer lezen

Encycliek 'Fratelli Tutti'

Op 3 oktober 2020 tekende Paus Franciscus in Assisi zijn sociale encycliek, Fratelli Tutti genaamd. Daarin wijst hij een weg van inclusieve vrede voorbij aan populisme en liberalisme. Prof. dr. Fred van Iersel schreef een eerste samenvatting en duiding.

Meer lezen

Herdenking Kristallnacht

Rdereuver
De jaarlijkse Nationale Kristallnacht-herdenking wordt live uitgezonden vanuit de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam. Scriba René de Reuver spreekt tijdens deze herdenking een schuldbelijdenis uit namens de Protestantse Kerk in Nederland. U kunt via een livestream de herdenking bijwonen.

Meer lezen

Spreken met God

Bezinning 64.indd
Deze uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning wil u meenemen langs de diverse ge­bedstradities die onze kerken rijk zijn. In alle vari­atie gaat het daarbij nadrukkelijk over het christe­lijk gebed. We hopen dat een en ander aanleiding geeft om nieuwe vormen te verkennen, alleen of met anderen.

Bestellen
facebook twitter