Interreligie

De Raad is op vele manieren betrokken bij het interreligieuze gesprek. Allereerst gebeurt dat binnen de eigen beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Daarnaast in de contactgroepen rond islam en hindoeïsme. Verder maakt de Raad deel uit van de interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden en het Overleg Joden Christenen Moslims.

Jaarlijks verschijnen een divaligroet en een ramadangroet die men vanuit de eigen geloofsgemeenschap kan sturen aan respectievelijk hindoes en moslims.

Als publicatie verscheen ‘Op weg naar geluk’. Deze uitgave bestaat uit verschillende teksten, die een aantal aspecten uit de verschillende religies laten zien. Zowel vanuit het christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme wordt steeds gekeken naar de omgang met de heilige boeken, de omgang met andersgelovigen, de centrale teksten in hun heilige boeken, en naar tekst en context met name vanuit het aspect van geweld in de heilige boeken. Uiteindelijk gaat het om geluk en vrede, dat zal steeds weer opduiken in de worsteling van godsdiensten met hun traditie, zo wordt vermeld.