Samenleving

Als Raad van Kerken willen we een structurele bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Dit doen we vanuit een christelijke benadering. Hieronder vindt u onze belangrijkste aandachtsgebieden.

Uitgelichte artikelen

Aandachtsgebieden

Vluchtelingen

Aandacht voor de situatie van vluchtelingen in, maar ook buiten Nederland, is één van de speerpunten van de Raad.

Lees meer

Kernwapens

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.

Lees meer

Corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook de kerken zoeken naar wegen zich tot deze crisis te verhouden.

Lees meer

Armoede

In Nederland leven nog steeds vele volwassenen en kinderen onder het sociale minimum. De Raad van Kerken zet zich in om hun positie te verbeteren.

Lees meer

Duurzaamheid

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is? De Raad wil kerken stimuleren om deze vraag hoog op de agenda te zetten.

Lees meer

Biotechnologie

De vele ontwikkelingen in de biotechnologie maken een voortgaande ethische bezinning noodzakelijk. Hiertoe is in 2019 de taakgroep Biotechnologie in het leven geroepen.

Lees meer