In vrijheid kiezen : teksten, liederen, gebeden

Het door het Comité 4 en 5 mei gekozen jaarthema van 2019 luidt: In vrijheid kiezen. In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken doet suggesties voor gebeden, teksten en liederen die bij die gelegenheid kunnen worden gesproken en gezongen. In 2019 valt 4 mei op een zaterdag en 5 mei op de zondag. In veel vieringen op zaterdag dan wel zondag zal hierbij worden stilgestaan.

Naar de volledige tekst met teksten, gebeden en liedsuggesties: (klik hier) (word-document)

Naar de Taizé-liederen:
Bij God ben ik geborgen (tekst 2019); Bij God ben ik geborgen (om te beamen)
Mijn ziel, kom op adem (tekst); Mijn ziel, kom op adem (om te beamen)
Begeleiding bij de canon 'Mijn ziel, kom op adem': klik hier (docx); klik hier (pdf)


Gebed om ontferming

Vandaag is de dag
dat wij denken aan de vele, vele mensen
die wij niet mogen vergeten.
Zij hebben zich ingezet voor de vrijheid,
hebben joden, zigeuners en anderen
beschermd, eten en onderdak gegeven.
Ze hebben hun eigen leven gewaagd
en zijn omgekomen, doodgeschoten,
voorgoed onvindbaar, nooit meer gezien…

(korte stilte)

Wij denken aan de vele mensen,
die zich gegeven hebben voor onze vrijheid.
Wij danken hen omdat wij vrij zijn,
niet bang hoeven te zijn,
kunnen zeggen wat we willen,
mogen danken en zingen.

(korte stilte)

Vandaag is de dag
dat we stilstaan
bij de lange tocht
door de woestijn van het leven,
de tijd van onderdrukking,
het werk zonder vreugde,
de dagen zonder eten
de uren vol angst,
het verdriet en alle leed.
Heer, ontferm U over ons.

(naar een gebed van Harrie Wouters, 1995)


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl