Afscheid leden

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting heeft afscheid genomen van twee trouwe leden. Anne-Marie Visser maakte maar liefst twaalf jaar deel uit van de beraadgroep. Nu vond zij het toch echt tijd worden om plaats te maken voor een opvolger. Zij blijft wel meewerken in de contactgroep Islam, die onder de beraadgroep ressorteert. Ds. Visser was afgevaardigd door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en alleen al vanuit die achtergrond had zij een grote betrokkenheid bij het internationale oecumenische werk. Dat zij niet-westerse sociologie had gestudeerd vergrootte nog haar affiniteit met de contacten met andersgelovigen. Wij zijn haar dankbaar voor al haar inzet voor de interreligieuze dialoog in zovele jaren.

Ds. Wessel Verdonk moest door problemen met zijn gezondheid zijn activiteiten gaan beperken. Hij was in de afgelopen jaren op verschillend gebied actief in de Raad van Kerken. Door zijn kerkgenootschap, de Vrije Evangelische Gemeenten, afgevaardigd, maakte hij ook deel uit van de plenaire vergadering van de Raad. Vooral echter was hij betrokken bij de vragen van dialoog en de multireligieuze samenleving. Zo deed hij mee met de dialoog met de Joden (met name in OJEC). maar ook was hij lid van de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting. In de vergaderingen van de beraadgroep deelde hij vaak zijn ervaringen met het interculturele leven in de wijk waar hij woont, de Haagse Schilderswijk. Wij hoorden er een groot idealisme in, en eveneens een nuchter realisme. Wij danken hem hartelijk voor zijn grote inzet in het werk van de Raad van Kerken. En wij wensen hem beterschap toe in de ziektesituatie van dit moment.

Jan Peter Schouten, voorzitter Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting

foto: Hillie van de Streek overhandigt Annemarie Vissie de oecumenekaars (op de voorgrond Jan Peter Schouten)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl