Groningen: Kerk en Aardbeving

Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in Noordoost-Groningen dat betrokken is bij de problematiek rond de aardbevingen die worden veroorzaakt door aardgaswinning in Groningen.

Deze problematiek heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de bewoners van het gebied huizen en andere gebouwen worden aangetast. Inspecteurs komen in huis en bekijken het grondig de schade op te nemen. In vele gevallen volgt dan een reparatie die het huiselijk leven voor een tijdje ontwricht.

Maar soms volgt er een impasse waarbij de bewoners en/of eigenaars in onzekerheid verkeren over hun toekomst en hun veiligheid. Verder blijken ook scholen, bedrijven, monumenten en dijken beschadigd te worden. Wat betekent deze problematiek voor de aantrekkelijkheid en het perspectief van deze regio? Hierdoor strekt deze problematiek zich uit tot bijna het hele maatschappelijke leven en grijpt het in in het welbevinden voor de bewoners.

Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm. 

Alle informatie vindt u op deze website: https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/

D
e zienswijze van het platform vindt u hier:
https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/standpunten/zienswijze

Afbeelding: Groninger landschap (Foto: Raad van Kerken)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl