Projectgroepen

Naast de meer duurzame beraadgroepen zijn er incidentele activiteiten en inspanningen van de Raad die zich kunnen richten op allerlei aspecten. Daarvoor roept de Raad, o.a. op voorstel van een of meer beraadgroepen, projectgroepen in het leven die meer projectmatig opgezette activiteiten ter hand nemen, gericht op de uitvoering van een specifieke taak of opdracht.

De volgende projectgroepen zijn momenteel binnen de Raad werkzaam:


Kerk en Milieu
Vluchtelingen

Week van gebed voor de eenheid van de christenen
De Eerste Dag
Vieren

Doop (v)erkenning


Projectgroepen die hun werkzaamheden binnen de Raad hebben beëindigd
:

Geweld niet gewild

De projectgroep Integratie heeft eind vorig jaar zijn werkzaamheden beëindigd, nadat twee publicaties waren afrond. Voor meer informatie over beide publicaties: klik hier.

De in de projectgroep Migrantenweek participerende organisaties besloten met ingang van 1 januari 2007 niet meer te werken met een landelijk aansturende projectgroep. Het besluit, dat met een grote eensgezindheid en overeenstemming werd genomen, werd ingegeven door de overtuiging dat er aan deze vorm van aansturing van de Migrantenweek langzamerhand een einde is gekomen. Er is veel vertrouwen dat vele activiteiten jaarlijks in de derde week van november plaats zullen blijven vinden, ook zonder aansturing vanuit een breed samengestelde projectgroep. De Migrantenweek is verankerd geraakt. De derde week van november in 2007 is van 16 tot en met 23 november. Let op bijzondere activiteiten in uw buurt! De participerende organisaties laten de mogelijkheid open om rond concrete activiteiten samen te blijven werken. De website van de projectgroep is nog toegankelijk via www.migrantenweek.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl