Interreligieuze Ontmoeting

Missie
De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.

Voorzitter: dr. Jan Peter Schouten
Secretaris: drs. L.F.M. van Oers, Postbus 13049, 3507 LA  UTRECHT, tel. 030 2326936

Geweld in bijbel en koran, studiemiddag van de beraadgroep op 1 juni 2016: lees meerDe Ramadan begint op maandag 6 juni t/m dinsdag 5 juli 2016. De Raad van Kerken biedt een groet aan om te sturen naar moslims. De tekst kunt u hier downloaden in pdf: klik hier; in word: klik hierHoligroet 23 maart 2016
Het is een goede gewoonte binnen diverse gemeenten en parochies om bij hoogtijdagen in andere religieuze gemeenschappen een groet te sturen. Binnenkort is daar weer gelegenheid voor. De hindoes vieren op 23 maart het Holi-feest en de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting heeft daar een groet voor ontworpen, die mensen kunnen overnemen of als inspiratie kunnen gebruiken om een eigen tekst te formuleren.

De groet verwijst naar de befaamde Surinaamse hindoegeleerde J.P. Kaulesar Sukul die Holi jaren geleden typeerde als ‘een feest waaraan iedereen ongeacht rang, stand en afkomst vrijelijk deel kan nemen.’ Inderdaad vallen bij het Holifeest op een opmerkelijke wijze bestaande maatschappelijke verschillen tussen mensen weg.


In de christelijke traditie, aldus de tekst, is een van de basisovertuigingen dat alle mensen door God geschapen zijn en daarom ten diepste gelijkwaardig zijn. ‘Hoezeer onze godsdienstige tradities verder ook mogen verschillen, wij voelen ons daarom aangesproken door een religieus feest dat zo de gelijkheid van mensen naar voren haalt’, zegt de groet.


De tekst stelt verder: ‘Juist in een tijd waarin velen zich op eigen erf terugtrekken en van gezamenlijke waarden niet willen weten, is het goed dat wij als gelovigen van uiteenlopende achtergrond elkaar weten te vinden en kunnen waarderen. Het is onze gezamenlijke opdracht om in deze maatschappij verdraagzaamheid uit te dragen en begrip voor elkaar te tonen. Dat zal uiteindelijk allen in ons land ten goede komen’. ‘Shubh Holi’, klinkt het bemoedigend.

Klik hier voor de pdf; klik hier voor het word-document.Interreligieuze feesten

Voor 2015: de Ramadan is van 18 juni t/m 16 juli; het Suikerfeest is op 17 juli.

Ramadangroet 2015: klik hier voor pdf, klik hier voor word

Ramadangroet 2014, klik hier
Ramadangroet 2013: klik hier voor pdf, klik hier voor word

Ramadangroet 2012: klik hier voor pdf, klik hier voor word

Holigroet 2012 (pdf) / Holigroet 2012 (Word-document)

Holigroet 2013 (pdf) / Holigroet 2013 (Word-document)
Holigroet 2014 (pdf) / Holigroet 2014 (Word-document)
Holigroet 2015 (pdf) / Holigroet 2015 (Word-document)
Divaligroet 2018: klik hier voor de nieuwspagina

Publicaties

 Digitale informatiebank ‘Wat geloven zij?' 

De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrij-ven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie. De informatie is compact, in enkele minuten heeft men een overzicht over een thema als ‘bidden’, ‘vasten’ of ‘hulpverlening’.

De Raad van Kerken heeft eerder een brochurereeks gehad over hetzelfde thema. Vele dui-zenden exemplaren daarvan hebben hun weg gevonden naar mensen die voor hun werk of vanuit privé-interesse zich verder wilden verdiepen in een religieus thema. ‘De uitgave past bij een samenleving’, aldus een woordvoerder van de Raad, ‘waar elementaire religieuze in-formatie ontbreekt en mensen weinig tijd kunnen vrijmaken om een heel boek te lezen.’

De teksten zijn geschreven in een samenwerking van christenen en moslims. Daarmee is de informatie enerzijds zeer toegankelijk voor buitenstaanders; anderzijds wordt recht gedaan aan de betrouwbaarheid die alleen kan worden ingebracht door mensen die zichzelf verwant weten met een religie.

De benadering via een publieke databank past bij de inspanningen van de Raad van Kerken om religie toegankelijk uit te leggen voor een seculier publiek. De meerderheid van de Neder-landers kent geen religieuze binding en dat maakt het noodzakelijk om religieuze begrippen eenvoudig uit te leggen en plausibel te maken.
Voor het informatiedocument 'Moslims en christenen - Wat geloven zij? : klik hierDocumenten (archief):


'Een gemeenschappelijk woord'

Aan het einde van de Ramadan 13 oktober (2007) hebben 138 moslim geleerden een open brief geschreven met een oproep aan paus Benedictus XVI en een aantal patriarchen, bisschoppen en protestantse raden van kerken. De brief was tevens gericht aan andere christenen, aan joden en aan alle mensen. De tekst geeft een vergelijking van verschillende religieuze bronnen en kan goed dienen als basis voor een gesprek tussen christenen en moslims.

Een ieder kan beschikken over de tekst 'Een gemeenschappelijk woord'. De brief van moslimgeleerden gericht aan christenen is nu ook in het Nederlands op deze site beschikbaar. 

Hier is de Nederlandse tekst te vinden: A Common Word - Open brief 138 moslimgeleerden (word-document)

En hier is een verslag downloadable van de werkdag in mei 2008: klik hier>>>


Nuttige links:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl