In gesprek over eucharistie en avondmaal

De viering van de eucharistie of zoals anderen zeggen 'het avondmaal' behoort tot het hart van het geloofsleven. De kerken spreken dan ook indringend over de beleving van het sacrament. Sommige kerken zijn heel voorzichtig in de bediening. Zij zien het vooral als een viering voor mensen die al zijn aangesloten bij hun kerk. Of ze beperken de viering tot de volwassen gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan. Andere kerken staan een open benadering voor en nodigen gasten uit in de liturgie om mee te doen met de viering. 

Allen hebben gemeenschappelijk dat ze het meer dan zinvol vinden om het sacrament te onderhouden. In de Raad van Kerken is daarom van hart tot hart over het thema gesproken. En de kerken vragen de achterban om dat ook plaatselijk te doen. Op deze pagina vindt u hulpmiddelen die het gesprek kunnen stimuleren. 

Downloaden brochure: klik hier
NB: De gedrukte uitgave is uitverkocht!!!

De volgende materialen zijn hier te vinden:
Bijbelstudie Film Foto Teksten Vragenlijst


Enquete 'Beleving eucharistie en avondmaal'
Notitie van Leo Koffeman rond de beleving (pdf): klik hier
Kwantitatieve inventarisatie van Klaas van der Kamp (pdf): klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl