Geloven en kerkelijke gemeenschap

De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap fungeert als de theologische denktank van de Raad en concentreert zich op de voortgaande bezinning op de weg naar gemeenschap (koinonia) tussen de kerken en op de aard van de eenheid die wij zoeken; zij bevordert het geloofsgesprek tussen de leden van de Raad over wezenlijke vragen waarover binnen de kerken verschillend gedacht wordt; zij geeft aangedragen vragen en inzichten vanuit de wereldoecumene door, maakt dit materiaal toegankelijk voor lokale raden van kerken, en bereidt gezamenlijke reacties vanuit Nederland hierop voor; zij versterkt de theologische onderbouwing van visies en standpunten van de Raad.  


Secretaris: dr. T.H.M. Akerboom, Groesbeekseweg 64, 6524 DG Nijmegen, tel. 013-3662587
Voorzitter: prof. dr. Herwi Rikhof


Januari 2014 - De kerk. Op weg naar een gemeenschappelijk visie, Faith and Order paper 214 (vertaling van The Church. Towards a Common Vision). De vertaling is gemaakt in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland door dr. Ton van  Eijk. Voor het document in het Nederlands: klik hier (word), of klik hier (pdf)


Juni 2008
- De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken heeft twee teksten gemaakt die het geloofsgesprek in 2008 en 2009 bevorderen. De beraadgroep maakte vanuit het Engels de tekst klaar van het rapport 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn'. En om het gesprek in Nederland te stimuleren is er een Nederlands document aan toegevoegd, getiteld 'Het doel is de weg'.

De nota 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn' is een vertaling van het document dat de Wereldraad besproken heeft in Porto Alegre getiteld 'Called to be the One Church'. Kerken kunnen reacties sturen naar de Wereldraad over deze nota.

Het Nederlandse stuk 'Het doel is de weg' is vanuit de Raad van Kerken toegestuurd aan de lidkerken. De beraadgroep formuleert in dit stuk consequenties van het internationale document voor Nederland. De lidkerken is gevraagd vóór 1 januari reageren op het document richting de Raad van Kerken. Het is de bedoeling om vervolgens een document in tweede lezing te maken, dat richting kan geven aan het geloofsgesprek tussen de kerken in Nederland. Verder is de Raad van Kerken van plan om plaatselijke raden en geïnteresseerden te betrekken bij 'Het doel is de weg' middels een studiedag ergens in het voorjaar van 2009.

Hieronder volgen de teksten die als basis voor het gesprek dienen. De teksten zijn gemaakt door de Beraadgroep 'Geloven en Kerkelijke Gemeenschap'.

Het betreft: 'Het doel is de weg' en 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn'.
De beraadgroep publiceerde eerder: Liefde, Lust en Leven; een discussienota
Op 29 september 2007 organiseerde de beraadgroep in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een studiedag over de betekenis van de zogenoemde BEM-rapporten voor de Nederlandse kerken onder de titel '25 jaar rapporten 'Baptism, Eucharist and Ministry'. De dag vond plaats in Ontmoetingscentum In de Driehoek te Utrecht.
Voor het programma klik hier

Klik hier voor de Nederlandse vertaling van het Lima-rapport (pdf-bestand)

Voor geïnteresseerden zijn de lezingen hier te vinden: 
prof. dr. Bert Hoedemaker
dr. Margriet Gosker
dr. Ton van Eijk
mgr. dr. Joris Vercammen


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl