Oecumenische Gebedskalender

KLIK HIER
voor de website met de Oecumenische gebedskalender

Wekelijks kan in de zondagse erediensten in het Kyrie-gebed of bij de voorbeden aandacht worden gegeven aan die landen die conform de gebedskalender centraal staan. Elke voorganger kan dit uiteraard naar eigen inzicht  invullen. Gebruik kan worden gemaakt van bovenstaande website.

Dit zou bijvoorbeeld als volgt kunnen gebeuren:

In wereldwijde verbondenheid bidden wij vandaag voor:
(landen of regio noemen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
evt. actuele voorbede: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en wij bidden/gedenken met woorden uit: . . . . . . . . .
(Evt. kan een lied gezongen worden uit “Hoop van alle volken”; er kan ook een kaars aangestoken worden.)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl