Kerk en Stage

Verslag conferentie 14 mei 2014

Verslag conferentie 14 mei 2014Alleen in Amsterdam al hebben er de laatste jaren 1243 middelbare scholieren een stage gevolgd bij de kerk. Het topjaar was 2011/2012 met 350 jongeren, maar ook dit jaar zijn er al meer dan 220 stages ingevuld. Er doen 45 scholen mee en ondanks het afschaffen van het verplichte karakter wordt verwacht dat een substantieel deel van de scholen de ... Lees verder>>

Uitgave Kerk en stage

Je kunt de Bijbel lezen en van de literaire schoonheid genieten. Je kunt de tekst bevragen op waarden die je van belang acht, ook ... lees verder>>

Stagevoorbeelden

Een goede en zinvolle stage levert beide partijen iets op. De stage moet voor zowel de leerling als de organisatie een positieve ... lees verder>>

Nieuwe Krachten met Kerk en Stage

Maatschappelijke stage in een nieuwe fase
Op 1 oktober 2013 start de Raad van Kerken met Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. De maatschappelijke stage is al jaren een succesvolle manier om jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk in en rond de kerken. Daarom een vervolg. Op deze site vindt u alle informatie voor het verwelkomen van Jonge, Nieuwe Krachten via Kerk en Stage. De campagne loopt door tot de zomer van 2014.

De maatschappelijke stage blijft
Ook na 2014, als de nationale overheid de dertig uur maatschappelijke stage voor leerlingen tussen 12 en 16 jaar niet langer verplicht stelt, zijn ieder jaar meer dan 100.000 jonge mensen op zoek naar een stageplek.

Maatschappelijke stage interessant voor leerlingen
Leerlingen uit het middelbaar onderwijs komen nu al regelmatig over de vloer om vrijwilligerswerk te doen in en rond de kerk. Assisteren bij de kinderclub, spelletjes doen met ouderen, meehelpen in het inloophuis, geld inzamelen voor een goed doel, voedselpakketten maken bij de Voedselbank of eten serveren bij de buurtmaaltijd. Een leuke en rijke ervaring.

Nieuwe en jonge krachten in de kerken
Jonge mensen brengen ook dynamiek in de kerkelijke vrijwilligersgroepen. Het mes snijdt aan twee kanten. De maatschappelijke stage als interessante leerervaring voor jongeren. En nieuw elan in de vrijwilligersgroep.
Beluister het interview van Klaas van der Kamp met Kor Berghuis: klik hier

Wat gaat u merken van Nieuwe Krachten met Kerk en Stage? 
U ontvangt via deze website en ook via uw eigen lidkerk:

- informatie wat een maatschappelijke stage is en voor wie
- tips om met de maatschappelijke stage voor jongeren aan de slag te gaan
- praktijkervaringen met maatschappelijke stage in de rubriek Stagevoorbeelden. Stuur uw eigen voorbeelden naar kerkenstage@gmail.com
- het themanummer Maatschappelijke Stage in de kerk in de reeks Oecumenische Bezinning, vol met prikkelende verhalen.
- Een uitnodiging voor de slotconferentie ‘Nieuwe Krachten met Kerk en Stage’, op 1 april 2014. Het programma volgt later.

Voor beroepskrachten en vrijwilligers binnen de kerken
De Raad van Kerken stimuleert met Nieuwe Krachten de maatschappelijke stage in en rond de kerk. Voor sleutelfiguren in de kerkelijke organisatie  – vrijwilligers en beroepskrachten -  is deze jongerenstage een succesvolle ‘tool’ om jonge mensen een prachtige leerervaring in vrijwilligerswerk op te laten doen. De kerken zijn immers één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland.

Direct door naar:
-           Wat is de maatschappelijke stage?
-           Aan de slag
-           Werkboek Kerk en Stage
-           Stagevoorbeelden
-           Links naar relevante websites

Financiers van dit project: Kerk en Wereld, Weeshuis der Doopsgezinden, PIN, SIOC, en Het Stronck-Kemp fonds.

         

 Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl