Samenleving

Werkende Armen

Werkende ArmenDit jaar staat de zondag van de arbeid en biddag/dankdag voor het gewas in het teken van 'werkende armen'. Voor het downloaden van de brochure, gespreksvragen en liturgiesuggesties: zie onderaan deze pagina.

Achtergrond
Jaarlijks komt bij meer dan 400.000 Nederlandse huishoudens het netto inkomen niet boven de 63 procent van het wettelijk ... Lees verder>>

Terugblik beraadgroep over 2017

In het jaarverslag van de beraadgroep Samenlevingsvragen onder andere aandacht voor de door de beraadgroep georganiseerde ... lees verder>>

Nu ik oud word - Gespreksmateriaal

Downloaden: zie hieronder.

Er is een laatste restant beschikbaar vanuit Haarlem (waar men zelf een druk heeft verzorgd) voor ... lees verder>>

Met het beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland voor de jaren 2007-2011 is er een nieuwe beraadgroep gevormd, de beraadgroep Samenlevingsvragen. De beraadgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid. 

De beraadgroep speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de reactie vanuit de Raad van Kerken op het regeer- en gedoogaccoord van het kabinet-Rutte. 

Op het werkveld waar de beraadsgroep actief is, vallen ook enkele project- en taakgroepen, te weten:
de projectgroep Vluchtelingen (voorzitter: ir. Jan van der Kolk)
de taakgroep Theologie, kerk en duurzaamheid
de taakgroep Biotechnologie: klik hier

Voorzitter van de beraadgroep is: prof. dr. Fred van Iersel
Secretaris van de beraadgroep is: dr. Trinus Hoekstra


De beraadgroep schreef een jaarverslag over 2011 (klik hier)
en een beleidsplan voor de jaren 2012-2016 (klik hier).
Voor het jaarverslag over 2017: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2016: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2013: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2011: klik hier
Voor het beleidsplan 2012-2016 klik hier.

In 2016 verscheen 'Werk en welvaart van morgen', Oecumenische Bezinning nr. 51. Downloaden uitgave: klik hier.

Voorjaar 2013 verscheen een publicatie over mantelzorg (Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw, Bezinning nr. 43); omvang 44 pagina's, € 6,00 (incl. portokosten).

In 2012 verscheen 'Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk'; Voor meer informatie en downloaden uitgave: klik hier.
Het boekje is uitverkocht bij het secretariaat van de Raad van Kerken

Samenstelling van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in Nederland

  • Henk Baars
  • Hanna Bos, arts maatschappij en gezondheid, Russisch-orthodoxe kerk.
  • Trinus Hoekstra (T.Hoekstra@kerkinactie.nl) Vanuit PKN, theoloog, projectmanager binnenlands diaconaat Kerk in Actie.
  • Christiaan Hogenhuis
  • Wim van Houten, Leger des Heils, envoy.
  • Fred van Iersel, katholiek theoloog werkzaam op het snijvlak van moraaltheologie, praktische theologie en bestuurlijke advisering, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in Tilburg.
  • Huib Klamer
  • Hillie van der Streek, directeur Stichting voor Christelijke Filosofie en Prof. Dr. G.A. Lindenboominstituut, Nederlands Gereformeerde Kerk.

Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl