Samenleving

Terugblik beraadgroep over 2017

Terugblik beraadgroep over 2017In het jaarverslag van de beraadgroep Samenlevingsvragen onder andere aandacht voor de door de beraadgroep georganiseerde bezinningsbijeenkomst met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017. Daarnaast koos de beraadgroep ervoor om zich voor langere tijd te richten op het thema 'vrede en veiligheid'. De keuze komt voort uit een zekere ... Lees verder>>

Nu ik oud word - Gespreksmateriaal

Downloaden: zie hieronder.

Er is een laatste restant beschikbaar vanuit Haarlem (waar men zelf een druk heeft verzorgd) voor ... lees verder>>

Biddag/dankdag/zondag van de arbeid 2018

Voor de uitgave 'Flexibilisering van werk' in pdf: klik hier

De uitgave over ‘flexibilisering van werk’ die bij de ... lees verder>>

Met het beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland voor de jaren 2007-2011 is er een nieuwe beraadgroep gevormd, de beraadgroep Samenlevingsvragen. De beraadgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid. 

De beraadgroep speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de reactie vanuit de Raad van Kerken op het regeer- en gedoogaccoord van het kabinet-Rutte. 

Op het werkveld waar de beraadsgroep actief is, vallen ook enkele project- en taakgroepen, te weten:
de projectgroep Vluchtelingen (voorzitter: ir. Jan van der Kolk)
de projectgroep Kerk en Milieu, thans werkgroep Ecologische duurzaamheid, voorzittter Jan Jorrit Hasselaar

Voorzitter van de beraadgroep is: prof. dr. Fred van Iersel
Secretaris van de beraadgroep is: dr. Trinus Hoekstra


De beraadgroep schreef een jaarverslag over 2011 (klik hier)
en een beleidsplan voor de jaren 2012-2016 (klik hier).
Voor het jaarverslag over 2017: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2016: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2013: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2011: klik hier
Voor het beleidsplan 2012-2016 klik hier.

In 2016 verscheen 'Werk en welvaart van morgen', Oecumenische Bezinning nr. 51. Downloaden uitgave: klik hier.

Voorjaar 2013 verscheen een publicatie over mantelzorg (Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw, Bezinning nr. 43); omvang 44 pagina's, € 6,00 (incl. portokosten).

In 2012 verscheen 'Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk'; Voor meer informatie en downloaden uitgave: klik hier.
Het boekje is uitverkocht bij het secretariaat van de Raad van Kerken

Samenstelling van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in Nederland

  • Henk Baars
  • Hanna Bos (Hanna.bos17@gmail.com), arts maatschappij en gezondheid, Russisch-orthodoxe kerk.
  • Trinus Hoekstra (T.Hoekstra@kerkinactie.nl) Vanuit PKN, theoloog, projectmanager binnenlands diaconaat Kerk in Actie.
  • Christiaan Hogenhuis
  • Wim van Houten (mwvhouten@gmail.com) Leger des Heils, envoy.
  • Fred van Iersel, katholiek theoloog werkzaam op het snijvlak van moraaltheologie, praktische theologie en bestuurlijke advisering, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in Tilburg.
  • George Molenkamp (george@georgemolenkamp.nl) Vanuit de RKK, scheikundige en emeritus hoogleraar duurzaamheidbeleid.
  • Hillie van der Streek, directeur Stichting voor Christelijke Filosofie en Prof. Dr. G.A. Lindenboominstituut, Nederlands Gereformeerde Kerk.

Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl