Nieuwsberichten in Artikelen

En toch… Paasgroet vanuit de Raad van kerken

In deze week voor Pasen volgen we als christenen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De voorbereidingstijd van veertig dagen die hieraan voorafging hield in Nederland gelijke pas met de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus. Daarmee is de vraag naar de betekenis van lijden en opstanding voor velen groter dan ooit. >>

Schenk olie en zalf!

Dagelijks zjin we bezig met handen wassen en afstand van elkaar houden om het corona-virus te bezweren. Het ligt voor de hand om groot gewicht toe te kennen aan het sprekende symbool van de olie of de zalf. Maak er een veelzeggend ritueel van. >>

Heiligen der Laatste Dagen

In Den Bosch zijn de Heiligen der Laatste Dagen lid van het Beraad van Kerken. Hun toetreding is niet zonder discussie gegaan. Erica Scheenstra en Richard Sleegers vertellen hoe het proces tot toetreding is verlopen en hoe dat past in hun visie op de oecumene. >>