Nieuwsberichten in Opinie & Blogs

Wij geloven – Vader (II)

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen (niet alleen aan theologen) die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het tweede artikel. >>

75 Facestories

Het Centraal Joods overleg (CJO) heeft opdracht gegeven om 75 joden te portretteren in woord en beeld. Julie Blik maakte de foto's; Els Quaegebeur tekende de verhalen op. >>

Nooit te laat

Te laat. Om het lijden nog af te wenden, om je nog te bekeren, om het Bijbels te zeggen. Het zou het antwoord kunnen zijn op een vraag die mensen van alle tijden zich stellen. Gelukkig is het nooit te laat voor een nieuw begin. >>

En toch… Paasgroet vanuit de Raad van kerken

In deze week voor Pasen volgen we als christenen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De voorbereidingstijd van veertig dagen die hieraan voorafging hield in Nederland gelijke pas met de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus. Daarmee is de vraag naar de betekenis van lijden en opstanding voor velen groter dan ooit. >>

Schenk olie en zalf!

Dagelijks zjin we bezig met handen wassen en afstand van elkaar houden om het corona-virus te bezweren. Het ligt voor de hand om groot gewicht toe te kennen aan het sprekende symbool van de olie of de zalf. Maak er een veelzeggend ritueel van. >>

Spiritueel moederschap

Met haar boek 'Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus', zoemt Dr. Kitty Bouwman in op Monnica en op de vrouw met wie Augustinus van 371 tot 385 samenleefde. Monnica, de moeder van Augustinus, speelde een belangrijke rol in zijn geloofsleven. >>