Vacature Algemeen secretaris

Wilt u een sleutelrol spelen in de versterking van de oecumenische samenwerking in ons land? Omdat onze huidige secretaris binnenkort vertrekt, zoeken wij als Raad van Kerken in Nederland een inspirerende

Algemeen secretaris (0,8 fte) v/m 

In deze veelzijdige functie bent u, in overleg met de aangesloten kerken en organisaties, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het huidige beleid en het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Samen met het bestuur en diverse beraad-, werk- en contactgroepen werkt u aan de bevordering van het oecumenisch gesprek en aan de gezamenlijke inzet van de kerken ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Een parttime secretaresse en communicatiemedewerker ondersteunen u daarbij.

U beschikt over goede bestuurlijke, organisatorische en communicatieve vaardigheden, hebt ruime oecumenische ervaring en bent ambtsdrager in een van de aangesloten kerken, of hebt de mogelijkheid dit te worden. 

Wie zijn wij?

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van 19 kerken en kerkgenootschappen. Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken gezamenlijk op ten dienste van de samenleving.

Aanbieding van een rapportage van de Raad aan leden van de Tweede Kamer
Brainstormsessie tijdens heidagen
Panelgesprek op de jaarlijkse oecumenelezing

Inhoud van de functie van algemeen secretaris

 • Het voorbereiden en uitvoeren van huidig beleid en het mee-ontwikkelen van nieuwe strategieën ten dienste van de voortgang van oecumenische samenwerking
 • Het voorbereiden van de vergaderingen van het moderamen en de plenaire vergaderingen
 • Het onderhouden van een breed oecumenisch netwerk
 • Leidinggeven aan het secretariaat van de Raad
 • Het onderhouden van contact met de beraad- en werkgroepen
 • Vertegenwoordiging van de Raad en optreden als woordvoerder in afstemming met de voorzitter
 • Coördineren van de publicaties en digitale communicatie van de Raad
 • Het onderhouden van contacten met religieuze en maatschappelijke organisaties, overheid en politieke partijen

Uw profiel

 • U hebt een brede kennis van kerkelijk en religieus Nederland en visie op de oecumene
 • U bent theologisch geschoold en hebt een grote belangstelling voor maatschappelijke vragen
 • U bent in uw kerk in het ambt gesteld of kunt dit worden
 • U weet besluiten en ontwikkelingen actueel te communiceren via diverse communicatiekanalen
 • U beschikt over bewezen bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten
 • U bent in staat gemakkelijk te schakelen tussen de diverse taken en aandachtsvelden van de Raad

Het secretariaat van de Raad bevindt zich in Amersfoort en bestaat naast de algemeen secretaris uit een secretaresse (20 uur per week) en een communicatiemedewerker (12 uur per week). U verricht in principe uw werkzaamheden vanuit het bureau, maar kunt in overleg een deel van uw werk ook vanuit huis verrichten. U zult in uw functie regelmatig binnenlandse dienstreizen maken en incidentele buitenlandse.

Vanwege de samenstelling van het moderamen nodigt de Raad met nadruk vrouwen uit op deze functie te solliciteren.

Salarisniveau: schaal 12 (uitloopmogelijkheid 13) volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Wilt u meer weten over deze boeiende en veelzijdige functie? Neem dan contact op met: Geert van Dartel (06-40797945), voorzitter van de Raad van Kerken.

Sollicitaties kunt u vóór 15 december per brief of mail richten aan:
Raad van Kerken in Nederland
t.a.v. de voorzitter van de sollicitatiecommissie
rvk@raadvankerken.nl
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

 • De visie en missie van de Raad van Kerken vindt u hier
 • Het huidige beleidsplan 2021-2025 kunt u hier downloaden
 • De visienota ‘Naar een duurzame toekomst’ van juni 2022 vindt u hier
 • Overige informatie over het werk van de Raad, de samenstelling van de diverse beraad-, werk- en contactgroepen vindt u elders op deze website