Slotboodschap Wereldraad: Een weg van gerechtigheid, verzoening en eenheid

De 11e Assemblee van de Wereldraad stelde een indringende boodschap op. We bieden deze vertaald aan en hopen dat deze in kerkdiensten en vieringen kan klinken als appel en bemoediging.