Raad schrijft informateur

De Raad heeft in overleg met zijn beraad- en werkgroepen een brief verzonden aan de informateur. Vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke optiek brengt de Raad enkele zaken onder de aandacht die van belang zijn voor het komende regeringsbeleid.