Woorden van Hoop en Troost

De Raad van Kerken zal vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden in het teken van de coronacrisis. In deze eerste korte videofilm spreekt mgr. Van den Hende.