Corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook dat kerken zoeken naar wegen om zich tot de crisis te verhouden. In deze rubriek leest u bemoedigende en inspirerende voorbeelden daarvan