A taste of Iona

Een dag in het gedachtengoed van de Iona Community

De Nederlandse Ionagroep organiseert op zaterdag 7 november 2015 in de Oosterkerk in Zwolle een dag met als titel ‘A taste of Iona’. Deze dag is bedoeld voor iedereen die weleens van Iona en de Iona Community gehoord heeft en daar graag wat nader kennis mee wil maken. Het biedt ook de gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en versterking van de motivatie van degenen die er al eerder mee in contact kwamen.

Gekozen is voor Zwolle om deze dag ook bereikbaar te maken voor mensen uit Noord-Nederland. Gezien het aantal Iona-vieringen en andere activiteiten in deze regio, zijn hier zeker belangstellenden.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities, die het evangelie van Jezus Christus willen volgen, ook wanneer hen dat in het onbekende voert. Mensen die zich onderling willen verbinden en met alle mensen van goede wil over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Mensen die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap van alledag waarin zij leven. Daarom delen ze samen een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, wederzijds verantwoording afleggen van de besteding van tijd en geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede.

Samen met de staf is de Iona Community verantwoordelijk voor twee gemeenschapscentra in de Schotse Hebriden, op de eilanden Iona en Mull en een kantoor in de stad Glasgow. Verder is er het jongerenwerk en de liturgievernieuwing via het werk van de Wild Goose Resource Group.

De dag in Zwolle duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Het programma is als volgt: 

• Inloop met koffie en thee
• Openingsviering om 10.30 uur met de Cantorij van de PKN uit Houten
• Lezing door Leslie Orr, member van de Iona Community en verbonden
aan de universiteit van Edinburgh, met name voor gender studies
• Lunch
• Workshops
1 Met Leslie Orr in gesprek
2 Met Hinne Wagenaar van Nyklaester in gesprek
3 Keltische kunstvormen met Antoinet Dubbelman
4 Zingen o.l.v. Anja van Velzen en Henk de Winter
5 Wandelen met Gert van Klinken
• Slotviering met Hinne Wagenaar en Cantorij Houten

Praktische zaken:
Opgave via ionazwolle@ionagroep.nl
en het overmaken van 15,00 euro op NL44INGB0009350513 t.n.v. Nederlandse Ionagroep, Amersfoort.

• Adres: Oosterkerk, Koewegje 2, Zwolle: 038 453 50 64. Zie ook www.oosterkerk.nl
• Er is kinderoppas aanwezig.

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Teun Kruijswijk Jansen (t.kruijswijkjansen@planet.nl) en Margo Jonker (margojonker@kpnplanet.nl)

Downloads:

Flyer

Flyer (blanco)