Vacatures en stages

Het bureau van de Raad van Kerken heeft plaats voor enkele stagiaires met ingang van 1 september 2014. De invulling zal in overleg met de opleiding en de betrokken student(e) worden vastgesteld.

In het algemeen biedt de Raad van Kerken een invulling bestaande uit:
a) Een verkenning van het oecumenische werkveld van de Raad van Kerken;
b) Een oefening in basisvaardigheden van communicatie, strategie en beleidsmatig denken vanuit kerkelijke en oecumenische achtergronden;
c) Begeleiding bij een verdiepende studie van een toegespitst thema, aan te reiken door de student, of op te pakken vanuit enkele kernthema’s die voor de Raad van belang zijn, zoals:
• Een analyse van de informatiedoorwerking vanuit digitale en folio-informatie van de Raad;
• Input op thema’s van de Raad, zoals de beleving van eucharistie en avondmaal of de ruimte voor religie in het publieke domein door het uitvoeren en analyseren van enkele diepte-interviews;
• Het uitwerken van een strategisch advies ten aanzien van de samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijsinstellingen en kerkelijke organisaties in een tijd van secularisatie.

Stages bij de Raad van Kerken vinden pro Deo plaats. Er is een werkplek aanwezig op het kantoor in Amersfoort (Kon. Wilhelminalaan 5), waar de stagiaire(s) gebruik van kunnen maken. 

Voor aanmeldingen of meer informatie: mail naar rvk@raadvankerken.nl; onder vermelding van ‘stageplaats’.