Links naar relevante websites

Via deze site kunt u in contact komen met organisaties waarmee u als lokale kerk kunt samenwerken om jongeren een maatschappelijke stage bij u te laten doen.

1. Maatschappelijke stages (www.maatschappelijkestage.nl
Op deze website vindt u achtergrondinformatie over het wat en waarom van de maatschappelijke stage, actueel nieuws, praktijkvoorbeelden en handige hulpmiddelen. 

2.  Maatschappelijke stage kerken in Amsterdam (http://blikveld.org/#maatschappelijke-stage
In Amsterdam zijn scholen en organisaties al heel vroeg met maatschappelijke stages begonnen. Ook doen veel jongeren een stage bij een kerk of een vrijwilligersgroep van de kerk.

3. Steunpunten Vrijwilligerswerk in Nederland (www.vrijwilligerswerk.nl)
Via deze website kunt u het Steunpunt Vrijwilligerswerk bij u in de buurt vinden. Zij kunnen u alles vertellen over de maatschappelijke stage in uw stad of dorp. 

4.  DiaconAction (www.jongkatholiek.nl/diaconaction/)
Brengt Diaconie en Actie bij elkaar: Jonge mensen zetten zich in voor (mensen in) hun eigen omgeving. Eén van de manieren om als lokale kerk aan de maatschappelijke stage mee te doen.

5. JOP  (www.jop.nl/producten/diaconaat/maatschappelijke-stage/maatschappelijke-stage)
JOP is de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij kunnen u helpen bij het opzetten van de maatschappelijke stage.

6. Stichting Present (www.stichtingpresent.nl/
Doe mee met Present en geeft zo invulling aan de maatschappelijke stage. Stichting Present heeft als missie: een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.  

7. ToGetThere (www.togetthere.nl/site/index.phtml?p=home-nl)
Togetthere is het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Togetthere zet zich samen met jongeren in voor een wereld zonder armoede en onrecht. Zij werkt daarbij samen met partners in alle werelddelen.  

8.  HIP (www.stichtinghip.nl/ikwilhelpen.html
Stichting HiP is  organiseert hulp vanuit kerken/parochies en hun leden, voor mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op eigen sociaal netwerk of hen die zich in een sociaal isolement bevinden.
  
9. M25 (www.mtwentyfive.nl/default.aspx)
M25 wil jongeren met de andere kant van de samenleving in aanraking brengen. Zo is M25 in Delft op zoek naar en helpt jongeren die een maatschappelijke stage willen doen. Er zijn M25 groepen verspreid over heel Nederland.

10. NLdoet (www.nldoet.nl/wat-is-nldoet)

Doe samen met uw jongeren mee aan NLDoet op 21 en 22 maart 2014.

Direct door naar:
–           Wat is de maatschappelijke stage?
–           Aan de slag
–           Werkboek Kerk en Stage
–           Stagevoorbeelden
–           Links naar relevante websites