Vacatures

De Raad van Kerken kan ieder jaar enkele stagiaires plaatsen. In onderling overleg kan de preciese taak worden vastgelegd. De kerken leveren samen een zeer gevarieerd werkveld op, waar studenten en scholieren zich kunnen oefenen in diverse disciplines. Bij belangstelling kan je een oriënterend gesprek aanvragen of direct schriftelijk / digitaal reageren.  

Men zou onder meer kunnen denken aan de volgende mogelijkheden: 
* het verrichten van administratieve werkzaamheden
* het opstellen van projecten
* het begeleiden van vergaderingen
* het opzetten van een databank
* het opstellen van persberichten
* het uitvoeren van campagnes
* het organiseren van evenementen
* het schrijven van artikelen
* het archiveren
* het verrichten van onderzoek

De Raad stelt zich als ambitie om universitaire studenten, HBO-studenten en MBO-studenten niet alleen nuttige werkervaring te laten opdoen, maar ook een idee te geven van wat de oecumene in Nederland omvat.

Stagiaires krijgen regelmatig feedback op de werkplek.
Gelet op deze begeleiding worden er maximaal drie personen als stagiaire tegelijk voor dezelfde periode aangenomen.

Vergoeding:
reiskosten gemaakt ten behoeve van de stage-invulling worden vergoed
de stagiaire krijgt een werkplek aangeboden in het kantoor in Amersfoort

Informatie:
033 – 4633844 of: rvk@raadvankerken.nl