Kerk & Geloof

Als Raad van Kerken willen we de ontmoeting en samenwerking tussen kerken steunen en stimuleren. Ook willen we het onderlinge geloofsgesprek bevorderen. Om gemeentes en parochies daarbij te ondersteunen hebben we diverse materialen voor vieringen, gespreksgroepen en andere activiteiten. U treft, onder de nieuwsberichten, een overzicht aan.

Uitgelichte artikelen

Materiaal voor vieringen en gespreksgroepen

Week van Gebed

Door samen te bidden kunnen christenen onderlinge verwantschap ervaren. Samen bidden leert de ander kennen. Door samen te bidden zoeken we naar eenheid.

Lees meer

Bid- en dankdag

Op woensdag 11 maart of de zondag daarna is het Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken maakte in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure.

Lees meer

Materiaal rond 4 en 5 mei

In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Het Comité 4 en 5 mei koos voor 2020 als jaarthema ’75 jaar vrijheid’.

Lees meer

Oecumenisch Leesrooster

De werkgroep Oecumenisch Leesrooster heeft een rooster gemaakt voor negen jaar. Het rooster spreidt zich daarmee over een veel langere periode uit dan tot nu toe gebruikelijk.

Lees meer

Eucharistie en avondmaal

De viering van de eucharistie behoort tot het hart van het geloofsleven. Over de beleving van het sacrament is binnen de kerken indringend gesproken.

Lees meer

Interreligie

De Raad is op vele manieren betrokken bij het interreligieuze gesprek. Kerken worden aangemoedigd dit ook te doen.

Lees meer

De kerk, een veilige plek

De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen, maar in het bijzonder voor jongeren en kwetsbare personen. De Raad wil daarom kerken stimuleren hierop beleid te ontwikkelen.

Lees meer

Gerechtigheid en Vrede

In navolging van de Wereldraad heeft de Raad van Kerken van 2013 tot en met 2021 als motto ‘een pelgrimage van gerechtigheid en vrede.’

Lees meer

Divers materiaal

De Raad van Kerken biedt divers materiaal aan om vieringen en ontmoetingen in lokale geloofsgemeenschappen te ondersteunen.

Lees meer