Week van Gebed bij Gemeenschap Chemin Neuf


  • Datum:
  • Organisatie: Gemeenschap Chemin Neuf

De gemeenschap Chemin Neuf heeft een compleet weekprogramma samengesteld voor de Week van gebed waarin eenieder kan participeren. De bijdragen hieraan komen uit verschillende kerken en verschillende gemeenschappen. De gemeenschap houdt de oorspronkelijke data voor de Week van gebed aan, nl. van 18 tot 25 januari (in Nederland is dat dit jaar van 17 – 24 januari). De gemeenschap telt op dit ogenblik ongeveer 2000 leden in een dertigtal landen.

De Gemeenschap Chemin Neuf is in 1973 ontstaan uit een gebedsgroep te Lyon (Frankrijk). De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. In Nederland is de gemeenschap gevestigd in de Sint Paulusabdij Oosterhout (Noord-Brabant).

Op het YouTubekanaal van de gemeenschap zal dagelijks het ‘Gebed voor de Eenheid’ te zien zijn, geïnspireerd door Abbé Paul Couturier en dagelijks gebeden in de Gemeenschap Chemin Neuf.

Elke ochtend vanaf 8:00 uur wordt er een korte inleiding van 5 minuten online geplaatst. Pater Laurent Fabre, stichter van onze Gemeenschap, Zr. Anne-Cathy Graber (hoogleraar oecumene aan Centre Sèvres), maar ook Aartsbisschop Justin Welby (Primaat van de Anglikaanse kerk) zullen stilstaan bij de volgende vragen: Welk beeld had Jezus van zijn discipelen voordat hij zijn lijdensweg beleefde, en waarom drong hij aan op de band van eenheid en vrede tussen hen? Kunnen we echt hopen op eenheid als sommige scheidingen eeuwenlang hebben geduurd? Wat zijn de huidige bouwplaatsen en de verschillende eenheidsmodellen? Hoe heeft de Heilige Geest ons de afgelopen decennia verrast?

Elke middag, vanaf 14.00 uur, zullen er getuigenissen zijn van verschillende vertegenwoordigers van de eenheid: geloofsverbindende echtparen, theologen, mannen en vrouwen die andere kerken dan hun eigen kerk dienen, missionarissen van de verzoening, allemaal uit verschillende kerken en verschillende landen.

Alle bijdragen zijn ondertiteld in 15 talen. (Op YouTube kan men de ondertitels selecteren in de taal van keuze).

De filmserie is geproduceerd door de Gemeenschap Chemin Neuf via het internationale gebedsnetwerk “Net voor God”.

Meer informatie over dit initiatief vindt u op de website van Chemin Neuf. Die vindt u hier