Geestelijke zorg en trauma

Geestelijke zorg en trauma


Ook in 2020 wordt de training ‘Geestelijke zorg en trauma’ weer aangeboden, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, op 4 woensdagmiddag/avonden in september, oktober en november. De hoofddocent is professor Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Deze cursus laat zien hoe geestelijke zorg voor mensen die door allerlei vormen van trauma en geweld getroffen zijn, gestalte kan krijgen. De cursus is niet alleen interessant voor geestelijk verzorgers, pastores, predikanten, maar voor iedereen die professioneel mensen begeleidt bij trauma en zingeving/levensbeschouwing.

Zie voor alle overige en praktische informatie de flyer.

Flyer Geestelijke Zorg en trauma 2020