Symposium ‘Gods missie – onze agenda?’


  • Datum:
  • Organisatie: Hoe is de Missio Dei in de afgelopen 70 jaar steeds centraler komen te staan en welke gevolgen dat heeft voor ons denken over kerk-zijn?

Vorig jaar promoveerde dr. J. van ’t Spijker (universitair docent missionaire vakken, diakoniek & gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit Apeldoorn) op de studie ‘To Participate in God’s Mission. Looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today.’

Volgens van ’t Spijker is ‘God in Zijn zendingsbeweging zelf bezig de wereld te bereiken. Hij doet dat met inschakeling van Zijn kerk.’ Hij schetst hoe deze Missio Dei in de afgelopen 70 jaar steeds meer centraal is komen te staan en welke gevolgen dat heeft voor ons denken over kerk-zijn.

Naar aanleiding van de dissertatie van Van ’t Spijker belegt de TUA in samenwerking met Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken dit symposium.

Aan de hand van verschillende bijdragen ontstaat zicht op een kerk die werkelijk dienstbaar is aan Gods missie. Wat is daarvoor nodig aan geloof, hoop en liefde? Wat betekent dat op weg naar het jaar 2050 voor de inzet van mensen en middelen, voor opleiding en toerusting?