Seminar ‘Building trust – research among and with Christian migrants’


  • Datum:
  • Locatie: RU | Huygensgebouw
  • Adres: Heyendaalseweg 135, Nijmegen

Op woensdag 30 november organiseert het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) een studiebijeenkomst over onderzoek onder migranten met een christelijke achtergrond. De bijeenkomst wordt ondersteund door het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI).

Religie speelt een veel grotere rol in het maatschappelijk leven dan we vaak denken. Wanneer in Nederland onderzoek gedaan wordt naar religie en immigratie, ligt de nadruk vaak op de islam, terwijl er naar schatting evenveel immigranten zijn met een christelijke achtergrond. Toch is er vrij weinig over hen bekend.

Op deze bijeenkomst wordt besproken wat dit betekent voor de praktijk van onderzoek, zowel voor onderzoekers en studenten, als voor mensen uit de geloofsgemeenschappen. Hoe kom je als onderzoeker bijvoorbeeld aan respondenten en wat is de beste manier om contact te leggen? Hoe creëer je de basis voor een goede samenwerking met jeinformanten? Heb je als respondent of informant invloed op het onderzoek? Hoe praat je over religie met onderzoekers uit een geseculariseerde samenleving? Zeker als je je land vanwege je religie hebt moeten ontvluchten? De centrale vraag van de dag is daarom: hoe bouw je wederzijds begrip en vertrouwen op, opdat onderzoek een positieve bijdrage levert aan de multiculturele samenleving en het religieuze aspect goed tot zijn recht komt?

Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere:

  • Welke ondersteuning kunnen belangenorganisaties zoals Samen Kerk in Nederland en gespecialiseerde onderzoeksinstellingen als St Ireneaus bieden?
  • Welke rol spelen archief- en erfgoedinstellingen?
  • Wat kunnen we leren van het onderzoek onder moslimimmigranten?
  • Hoe maak je onderzoek echt inclusief of participatief – en is er een verschil?

Deelname aan de middag is gratis en staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. De voertaal is Engels.

Meer informatie op de website van het Katholiek Documentatie Centrum