Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid 


  • Datum:
  • Organisatie: GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken

‘Gewoon gaan!’: van 30 september tot en met 11 oktober 2021 lopen 30 internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht start in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij COP26, de 26e Wereldklimaatconferentie.

De pelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en hun rol daarin. De nadruk wordt gelegd op de urgentie van het klimaatprobleem en er klinkt de oproep tot klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorg dragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?

De tocht

Elke dag lopen de pelgrims een route van circa 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. De plaatselijke kerken zorgen voor onderdak en eten voor de pelgrims en organiseren activiteiten rond de komst van de pelgrims.

  • Meelopen met een etappe. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht en een (deel van de) route meelopen met de pelgrims. Elke dag kunnen er nog zestig extra lopers mee.  De plaatselijke kerken op de route organiseren activiteiten rond de aankomst en het vertrek van de pelgrims. Deze staan in september op onze website.
  • Donderdag 30 september: officiële ontvangst van de pelgrims in Nederland. Als de pelgrims Nederland binnenkomen, organiseren we een ontvangstmoment. Tijdens dit moment krijgen de pelgrims een Klimaatbrief, die ze meenemen langs de kerken op de route. GroeneKerken en Vastenactie verspreiden deze brief ook onder alle kerken en roepen hen op de brief te ondertekenen. Hiermee onderschrijven kerken het belang van klimaatgerechtigheid en hun rol als het gaat om het zorgen voor de schepping. Tevens roepen ze in de brief regeringsleiders op om tot een rechtvaardig klimaatbeleid te komen. Op 10 oktober wordt de brief, ondertekend door Nederlandse kerken, weer meegegeven aan de pelgrims. De brief wordt in Glasgow overhandigd aan een van de leiders van de klimaattop. Met deze actie hopen de kerken hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen om tot een gezond klimaatbeleid te komen.
  • Woensdag 6 oktober: actiedag in Amersfoort. Op 6 oktober wordt er niet gewandeld, maar organiseren we samen met de pelgrims een actiedag in Amersfoort. Kerken en de gemeente organiseren diverse activiteiten om bredere bewustwording en gedragsverandering te stimuleren. Het exacte programma wordt eind augustus bekend gemaakt.
  • Zondag 10 oktober: Landelijke klimaatetappe van Amsterdam naar Hoofddorp. Vlak voordat de pelgrims de overtocht naar Engeland maken, organiseren we samen met enkele andere organisaties een landelijke klimaatetappe. We beginnen de dag gezamenlijk in Amsterdam en in Hoofddorp sluiten we de pelgrimstocht in Nederland af en wordt de Klimaatbrief, ondertekend door kerken, overhandigd aan de pelgrims. Tijdens deze etappe kunnen enkele honderden mensen uit heel Nederland meelopen met de pelgrims.

De pelgrimsroute door Nederland

1 oktober: Borne-Goor
2 oktober: Goor-Colmschate
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort
6 oktober: Actiedag in Amersfoort
7 oktober: Amersfoort-Zeist
8 oktober: Zeist-Maarssen
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost
10 oktober: Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden

Opgeven en meer informatie

Wilt u meer informatie over de klimaatpelgrimstocht? Of wilt u meelopen of deelnemen aan de activiteiten van de klimaatpelgrimstocht? Meer algemene informatie over de klimaatpelgrimstocht, vindt u op www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht. Deze website wordt de komende maanden aangevuld.