Macht binnen geloofsgemeenschappen


  • Datum:
  • Organisatie: IBO-SMPR (met ondersteuning van de PThU)

Een online studiedag op 23 april over macht van ambtsdrager en leidinggevende en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor! Wij gaan als gelijken met elkaar om!

Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.

Het Meldpunt SMPR wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen.

Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert het IBO-SMPR (met ondersteuning van de PThU) een videoconferentie over macht. Doelen van de ontmoeting zijn:

  1. De deelnemers hebben aan het einde van de dag inzicht in de geloofsgemeenschap als complexe machtsconstellatie waarbinnen diverse machtsmechanismen een rol spelen.
  2. De deelnemers hebben inzicht in de wijze waarop het verhaal van het slachtoffer van seksueel misbruik in een pastorale relatie raakt ondergesneeuwd in de vele (vaak botsende) belangen binnen de geloofsgemeenschap.
  3. De deelnemers hebben gelegenheid naar aanleiding van de inleidingen door te praten over vragen en ervaringen onder leiding van een van de inleiders en/of een gemeentebegeleider

Tijdens de studiedag zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over de theologische en de sociologische aspecten van macht en over de diverse machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. Daarnaast kunnen de deelnemers in kleine kring aan de hand van een vragen en ervaringen zich verder verdiepen in de complexiteit van gemeenteprocessen in geval van seksueel misbruik in pastorale relaties.

Aanmelden en programma