Leergang Emoena

Emoena


De leergang Emoenaleiderschap in een multireligieuze context – is een programma van de Vrije Universiteit in Amsterdam voor mensen die in hun professionele werkzaamheden veel te maken hebben met verschillende levensbeschouwingen en levensovertuigingen en die hun persoonlijk leiderschap willen versterken. Hierbij kan gedacht worden aan docenten levensbeschouwing, geestelijk verzorgers, personen werkzaam in gevangeniswezen, ziekenhuizen en scholen, bedrijfsleiders, maar ook aan mensen in de lokale en centrale overheid (politie, gemeenten, ministeries). Religie, zo wordt wel eens gezegd, is terug van weggeweest en dat wordt in veel domeinen duidelijk.

Een belangrijke doelgroep van dit programma zijn de religieuze leiders: rabbijnen, pandits, dominees, imams. Ook zij worden in toenemende mate geconfronteerd met levensbeschouwelijke diversiteit, zowel buiten als binnen hun gemeenschap. Dat vraagt van hen een (verdere) stap in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en dit programma helpt hen daarbij.

Brochure Emoena

Foto: EMOENA 2019-2020, Ons’ Lieve Heer op Solder.