Landelijke ontmoetingsdag RK migranten


  • Datum:
  • Locatie: All Saints parochie
  • Adres: Millingenhof 158, Amsterdam

RoKaMi (platform voor Rooms-Katholieke Migranten in Nederland) organiseert deze landelijke ontmoetingsdag voor pastores en bestuursleden van rooms-katholieke migrantengemeenschappen in Nederland.

Het thema van deze bijeenkomst is ‘De stem van de Katholieke Migrantengemeenschappen: dialoog over de positie van de RK Migrantengemeenschappen in de Nederlandse Kerkprovincie’.

De ontmoetingsdag wordt ondersteund door: het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM), het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN) en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC).

Interesse, vragen of opmerkingen omtrent deze dag? De organisatie ontvangt uw e-mail graag op het mailadres info@rokami.nl.