Kansen en risico’s van groene productie van fluorhoudende bioplastics


  • Datum:
  • Organisatie: Ethic School

Op 25 maart organiseert Ethic School in het kader van het EU project Sinfoniabiotec een dialoog workshop over het gebruik van DNA technieken ter vervanging van vervuilende productie van bioplastics. Is dit een duurzaam, groen alternatief?

Onderzoekers in het Europese project Sinfoniabiotec passen het DNA van micro-organismen aan om fluoride duurzaam in bioplastic te kunnen verwerken. Fluorhoudende materialen worden momenteel op grote schaal gebruikt in o.a. elektronica, medische producten en auto’s. De huidige chemische productie is schadelijk voor milieu en volksgezondheid.

Wat vinden burgers daar eigenlijk van? Aan de hand van drie filmpjes gaan gewone mensen in groepjes met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en onwenselijkheid van dit project. Na elk groepsgesprek vult ieder individueel een enquête in. De ingevulde enquêtes worden geanalyseerd en vergeleken met de resultaten van dialoogworkshops in vijf andere Europese landen door Biofaction in Oostenrijk. Lees ter vergelijking de samenvatting van de resultaten van  dialoogworkshops over hergebruik van CO2-uitstoot van de industrie als biobrandstof.

Iedereen is genodigd daaraan mee te doen. Drs. Hillie van de Streek, vicevoorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen, is medegespreksleider die avond, naast anderen van de Ethic School en NEMO.  Van de Streek: ‘Laten wij als christenen vooral ook onze stem laten doorklinken in discussies over biotechnologie en duurzaamheid.’

Aanmelding en meer informatie, zie: https://ethicschool.nl/maak-fluorhoudende-bioplastics-met-biotechnologie-duurzaam-of-niet