Inwijding kruisweg Open Hof Rotterdam-Ommoord


  • Datum:
  • Locatie: Open Hof
  • Adres: Hesseplaats 41, Rotterdam
  • Organisatie: Open Hof Rotterdam - Ommoord

Zo’n halve eeuw geleden werd in de Rotterdamse nieuwbouwwijk Ommoord het kerkelijk centrum Open Hof gebouwd, een initiatief van de gereformeerde en hervormde kerk, waarbij de Rooms-katholieke kerk zich  aansloot. Deze aanpak  paste bij de oecumenisch geest die er toen waaide. De pastores konden het goed met elkaar vinden, er was een gezamenlijke aanpak voor de ontvangst van nieuwe wijkbewoners, er ontstonden oecumenisch diensten, later werd er het initiatief genomen tot landelijke oecumenische dagen, want ook elders in het land ontstonden oecumenische gemeenschappen.

Voor nieuwkomers was het soms wel wennen. Naast de nieuwe wijk ook een kerk die anders was dan de eigen kerk waaraan je gewend was. Hier werden de onderlinge muren doorbroken. Vooral voor rooms-katholieken was het wennen aan het gebouw, wat erg sober was. Er ontstond behoefte aan iets eigens en dat was vooral een Maria-icoon. Daar kon je dan een kaarsje branden. Veel protestanten sloten zich daar op den duur bij aan! Een gezamenlijke Paaskaars volgde al spoedig. Door gemeentelijke plannen werd het noodzakelijk om een nieuwe Open Hof te bouwen. De wereldlijke gemeente droeg daaraan bij onder het motto: nieuw voor oud. Ook nu lukte het om samen, protetantse kerk en rooms-katholieke kerk, een gebouw neer te zetten en te beheren.

Bij de nieuwbouw werd een Mariakapel niet vergeten. Een ander idee kwam ook weer bovendrijven, nl. een kruisweg, een vanzelfsprekende zaak in een RK kerk. Voor protestanten is die veel minder bekend, misschien hooguit van het bezoek aan Franse kathedralen. Daarover zijn we als oecumenische adviesgroep in gesprek gegaan. We vonden al snel dat zo’n kruisweg iets van deze tijd moet zijn en niet uit nostalgie of traditie ontstaan. Is die weg van Jezus als ‘leidende knecht des Heren’ niet meer dan de gebeurtenissen rond de kruisiging? Is het niet goed wanneer mensen van nu zich erin kunnen herkennen? Verder wilden we uitgaan van Bijbelse gegevens. Zo kwamen we uiteindelijk uit bij veertien staties die kernpunten van de Stille Week aangeven. De staties omvatten Palmzondag (de Intocht in Jeruzalem), gebaar van liefde (de vrouw die de voeten van Jezus zalft), dienen (de voetwassing) , de instelling van de maaltijd van de Heer (het laatste avondmaal, eucharistie), eenzaamheid (de hof van olijven),  verraad ( door Judas), verloochening (door Petrus), veroordeling, kruisdraging, kruisiging, het sterven van Jezus, piëta (dit onderdeel staat niet in het verhaal, maar is geïnspireerd door de zin ‘zie een zwaard zal door uw ziel gaan’ en verwijst ook naar alle vrouwen die treuren om hun geliefden), de graflegging en Pasen.

Kunstenaar en theoloog  Anne-Marie van de Wilt wilde tot ieders vreugde de opdracht vormgeven door middel van iconen, maar dan op een moderne manier.

En nu is het dan klaar en gaan we de kruisweg inwijden. We hopen dat te doen op zaterdagmiddag 18 september om 15.00 uur met o.a. een inleiding van de kunstenaar en op zondag 19 september om 11.15 uur met een oecumenische dienst in Open Hof.

Wij zijn dankbaar dat we dit unieke, oecumenische project samen hebben kunnen realiseren. Het is een prachtige aanwinst voor de kerk, maar naar wij hopen ook een bron van reflectie en meditatie.

De staties zijn te zien op de website van Open Hof in Rotterdam – Ommoord en op de website van Ann-Marie van der Wilt